Skip to main content

Anizokorija značenje

šta znači Anizokorija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anizokorija (od grčke reči: a-, i-sos jednak, kore zenica) med. ne jednakost zenica.

Reč Anizokorija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, и-сос једнак, коре зеница) мед. не једнакост зеница.


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a