Skip to main content

Anizometričan značenje

šta znači Anizometričan

Na latinici: Definicija i značenje reči Anizometričan (od grčke reči: ap-, isos, metron mera) neravnomeran.

Reč Anizometričan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. ап-, исос, метрон мера) неравномеран.


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a