Skip to main content

Anizurija značenje

šta znači Anizurija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anizurija (od grčke reči: ap-, isos, uron mokraća)medicina: nejednako lučenje mokraće, znatno veće mokrenje jednog dana nego drugog.

Reč Anizurija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. ап-, исос, урон мокраћа) мед. неједнако лучење мокраће, знатно веће мокрење једног дана него другог.


Anihilirati poništiti, ukinuti, opovrći, opovrgavanje....
Anihilacija poništa-vanje, ukidanje, opovrgavanje. ...
Ani futuri iduće, naredne godine....
Anis bog. onajs, biljka čiji se plod upotrebljava kao začin, kao dodatak...
Aniridija med. nedostatak dužice u oku....
Ani precedentis prošle godine....
Sve reči na slovo a