Skip to main content

Anualni značenje

šta znači Anualni

Na latinici: Definicija i značenje reči Anualni (latinski annualis) godišnji, koji se događa svake godine; koji traje godinu dana.

Reč Anualni sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аннуалис) годишњи, који се догађа сваке године; који траје годину дана.


Anus civilne građanska godina, od 1. januara do 31. decembra....
Anus solaris sunčana, obična julijanska godina;...
Anus interkalaris prestupna godina; ...
Anus anat. čmar, završetak zadnjeg creva; per anum med. kroz čmar....
Anurija med. potpun prestanak lučenja mokraće....
Anuncijacija nagovešta-vanje, objavljivanje, naročito Devi Mariji da će roditi s...
Sve reči na slovo a