Skip to main content

Anurija značenje

šta znači Anurija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anurija (od grčke reči: ap, uron mokraća)medicina: potpun prestanak lučenja mokraće.

Reč Anurija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. ап, урон мокраћа) мед. потпун престанак лучења мокраће.


Anus civilne građanska godina, od 1. januara do 31. decembra....
Anus solaris sunčana, obična julijanska godina;...
Anus interkalaris prestupna godina; ...
Anus anat. čmar, završetak zadnjeg creva; per anum med. kroz čmar....
Anurija med. potpun prestanak lučenja mokraće....
Anuncijacija nagovešta-vanje, objavljivanje, naročito Devi Mariji da će roditi s...
Sve reči na slovo a