Skip to main content

Anuncijacija značenje

šta znači Anuncijacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anuncijacija (latinski annunciatio) nagovešta-vanje, objavljivanje, naročito Devi Mariji da će roditi sina, Blagovesti.

Reč Anuncijacija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. аннунциатио) наговешта-вање, објављивање, нарочито Деви Марији да ће родити сина, Благовести.


Anus civilne građanska godina, od 1. januara do 31. decembra....
Anus solaris sunčana, obična julijanska godina;...
Anus interkalaris prestupna godina; ...
Anus anat. čmar, završetak zadnjeg creva; per anum med. kroz čmar....
Anurija med. potpun prestanak lučenja mokraće....
Anuncijacija nagovešta-vanje, objavljivanje, naročito Devi Mariji da će roditi s...
Sve reči na slovo a