Skip to main content

Anus značenje

šta znači Anus

Na latinici: Definicija i značenje reči Anus (latinski anus)anatomija: čmar, završetak zadnjeg creva; per anum (latinski per anum)medicina: kroz čmar.

Reč Anus sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (лат. анус) анат. чмар, завршетак задњег црева; пер анум (лат. пер анум) мед. кроз чмар.


Anus civilne građanska godina, od 1. januara do 31. decembra....
Anus solaris sunčana, obična julijanska godina;...
Anus interkalaris prestupna godina; ...
Anus anat. čmar, završetak zadnjeg creva; per anum med. kroz čmar....
Anurija med. potpun prestanak lučenja mokraće....
Anuncijacija nagovešta-vanje, objavljivanje, naročito Devi Mariji da će roditi s...
Sve reči na slovo a