Skip to main content

Anuitet značenje

šta znači Anuitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Anuitet (od latinske reči: annuitas, annuus godišnji) godišnja otplata duga; godišnji prihod, godišnji dohodak, godišnja renta.

Reč Anuitet sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. аннуитас, аннуус годишњи) годишња отплата дуга; годишњи приход, годишњи доходак, годишња рента.


Anus civilne građanska godina, od 1. januara do 31. decembra....
Anus solaris sunčana, obična julijanska godina;...
Anus interkalaris prestupna godina; ...
Anus anat. čmar, završetak zadnjeg creva; per anum med. kroz čmar....
Anurija med. potpun prestanak lučenja mokraće....
Anuncijacija nagovešta-vanje, objavljivanje, naročito Devi Mariji da će roditi s...
Sve reči na slovo a