Skip to main content

Anulacija značenje

šta znači Anulacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anulacija (od latinske reči: annullatio) poništenje, poništavanje, ukinuće, opovrgnuće, opovrgavanje; oglašavanje nevažećim.

Reč Anulacija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. аннуллатио) поништење, поништавање, укинуће, оповргнуће, оповргавање; оглашавање неважећим.


Anus civilne građanska godina, od 1. januara do 31. decembra....
Anus solaris sunčana, obična julijanska godina;...
Anus interkalaris prestupna godina; ...
Anus anat. čmar, završetak zadnjeg creva; per anum med. kroz čmar....
Anurija med. potpun prestanak lučenja mokraće....
Anuncijacija nagovešta-vanje, objavljivanje, naročito Devi Mariji da će roditi s...
Sve reči na slovo a