Skip to main content

Anulirati značenje

šta znači Anulirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Anulirati (od latinske reči: annullare) poništiti, po-ništavati, ukinuti, ukidati, opovrći, opovrgavati; uništiti; uništavati; ogla-siti nevažećim.

Reč Anulirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. аннулларе) поништити, по-ништавати, укинути, укидати, оповрћи, оповргавати; уништити; уништавати; огла-сити неважећим.


Anus civilne građanska godina, od 1. januara do 31. decembra....
Anus solaris sunčana, obična julijanska godina;...
Anus interkalaris prestupna godina; ...
Anus anat. čmar, završetak zadnjeg creva; per anum med. kroz čmar....
Anurija med. potpun prestanak lučenja mokraće....
Anuncijacija nagovešta-vanje, objavljivanje, naročito Devi Mariji da će roditi s...
Sve reči na slovo a