Skip to main content

Anulirati

Šta znači Anulirati


Anulirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Anulirati (od latinske reči: annullare) poništiti, poništavati, ukinuti, ukidati, opovrći, opovrgavati; uništiti; uništavati; oglasiti nevažećim.

Reč Anulirati napisana unazad: itariluna

Anulirati se sastoji od 9 slova.

sta je Anulirati

Slično:
Šta znači Anus civilne građanska godina, od 1. januara do 31. decembra....
Šta znači Anus solaris sunčana, obična julijanska godina;...
Šta znači Anus interkalaris prestupna godina; ...
Šta znači Anus anat. čmar, završetak zadnjeg creva; per anum med. kroz ...
Šta znači Anurija med. potpun prestanak lučenja mokraće....
Šta znači Anuncijacija nagovešta-vanje, objavljivanje, naročito Devi Mariji da će...