Skip to main content

Anulus značenje

šta znači Anulus

Na latinici: Definicija i značenje reči Anulus (latinski annulus) prsten; aiulus magikus (latinski annulus magicus) čarobni prsten; anulus palacii (latinski annulus palatii) kraljevski prsten pečatnjak; anulus pi-skatorijus (latinski annulus piscatorius) papin prsten pečatnjak na kojem je predstavljen sv. Petar u ribarskom čamcu, ribarski prsten.

Reč Anulus sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. аннулус) прстен; аиулус магикус (лат. аннулус магицус) чаробни прстен; анулус палации (лат. аннулус палатии) краљевски прстен печатњак; анулус пи-скаторијус (лат. аннулус писцаториус) папин прстен печатњак на којем је представљен св. Петар у рибарском чамцу, рибарски прстен.


Anus civilne građanska godina, od 1. januara do 31. decembra....
Anus solaris sunčana, obična julijanska godina;...
Anus interkalaris prestupna godina; ...
Anus anat. čmar, završetak zadnjeg creva; per anum med. kroz čmar....
Anurija med. potpun prestanak lučenja mokraće....
Anuncijacija nagovešta-vanje, objavljivanje, naročito Devi Mariji da će roditi s...
Sve reči na slovo a