Skip to main content

Anumeracija značenje

šta znači Anumeracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Anumeracija (latinski annumeratio) pribrajanje, dobrajanje, uračunavanje.

Reč Anumeracija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. аннумератио) прибрајање, добрајање, урачунавање.


Anus civilne građanska godina, od 1. januara do 31. decembra....
Anus solaris sunčana, obična julijanska godina;...
Anus interkalaris prestupna godina; ...
Anus anat. čmar, završetak zadnjeg creva; per anum med. kroz čmar....
Anurija med. potpun prestanak lučenja mokraće....
Anuncijacija nagovešta-vanje, objavljivanje, naročito Devi Mariji da će roditi s...
Sve reči na slovo a