Skip to main content

Anumerirati značenje

šta znači Anumerirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Anumerirati (latinski appšpegage) pribrojiti, pribrojavati, dobrojiti, dobrojavati; uračunavati, ubrajati.

Reč Anumerirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. аппшпегаге) прибројити, прибројавати, добројити, добројавати; урачунавати, убрајати.


Anus civilne građanska godina, od 1. januara do 31. decembra....
Anus solaris sunčana, obična julijanska godina;...
Anus interkalaris prestupna godina; ...
Anus anat. čmar, završetak zadnjeg creva; per anum med. kroz čmar....
Anurija med. potpun prestanak lučenja mokraće....
Anuncijacija nagovešta-vanje, objavljivanje, naročito Devi Mariji da će roditi s...
Sve reči na slovo a