Skip to main content

Apage! značenje

šta znači Apage!

Na latinici: Definicija i značenje reči Apage! (od grčke reči: ap-ago odvesti; otići, latinski apage) odlazi, idi, čisti se!

Reč Apage! sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. ап-аго одвести; отићи, лат. апаге) одлази, иди, чисти се!


Apatrid lice koje nema državljanstva....
Apatit št. kalcijev fosfat s fluorom, veoma rasprostrt, boje sive, ljubiča...
Apatije neosetljivost, utrnu-lost osećanja, ravnodupšost, nemarnost; stanje ...
Apatetičan lažljiv, lažan, prevaran, za-pleten, zamršen, npr. zaključak....
Apasionato kuz. strasno, sa puno osećanja....
Apartheid naziv za doktrinu rasne superiornosti bele u odnosu na crnu rasu koj...
Sve reči na slovo a