Skip to main content

Apatrid značenje

šta znači Apatrid

Na latinici: Definicija i značenje reči Apatrid (od grčke reči: a-, latinski patria domovina) lice koje nema državljanstva.

Reč Apatrid sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, лат. патриа домовина) лице које нема држављанства.


Apatrid lice koje nema državljanstva....
Apatit št. kalcijev fosfat s fluorom, veoma rasprostrt, boje sive, ljubiča...
Apatije neosetljivost, utrnu-lost osećanja, ravnodupšost, nemarnost; stanje ...
Apatetičan lažljiv, lažan, prevaran, za-pleten, zamršen, npr. zaključak....
Apasionato kuz. strasno, sa puno osećanja....
Apartheid naziv za doktrinu rasne superiornosti bele u odnosu na crnu rasu koj...
Sve reči na slovo a