Skip to main content

Apasionato značenje

šta znači Apasionato

Na latinici: Definicija i značenje reči Apasionato (ital. appassionato) kuz. strasno, sa puno osećanja.

Reč Apasionato sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (итал. аппассионато) куз. страсно, са пуно осећања.


Apatrid lice koje nema državljanstva....
Apatit št. kalcijev fosfat s fluorom, veoma rasprostrt, boje sive, ljubiča...
Apatije neosetljivost, utrnu-lost osećanja, ravnodupšost, nemarnost; stanje ...
Apatetičan lažljiv, lažan, prevaran, za-pleten, zamršen, npr. zaključak....
Apasionato kuz. strasno, sa puno osećanja....
Apartheid naziv za doktrinu rasne superiornosti bele u odnosu na crnu rasu koj...
Sve reči na slovo a