Skip to main content

Apatetičan značenje

šta znači Apatetičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Apatetičan (od grčke reči: apatao, apatetikos prevaran, lažljiv) lažljiv, lažan, prevaran, za-pleten, zamršen, npr. zaključak.

Reč Apatetičan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. апатао, апатетикос преваран, лажљив) лажљив, лажан, преваран, за-плетен, замршен, нпр. закључак.


Apatrid lice koje nema državljanstva....
Apatit št. kalcijev fosfat s fluorom, veoma rasprostrt, boje sive, ljubiča...
Apatije neosetljivost, utrnu-lost osećanja, ravnodupšost, nemarnost; stanje ...
Apatetičan lažljiv, lažan, prevaran, za-pleten, zamršen, npr. zaključak....
Apasionato kuz. strasno, sa puno osećanja....
Apartheid naziv za doktrinu rasne superiornosti bele u odnosu na crnu rasu koj...
Sve reči na slovo a