Skip to main content

Apagoga značenje

šta znači Apagoga

Na latinici: Definicija i značenje reči Apagoga (od grčke reči: apagoge) logika: posredan dokaz; apagogičan dokaz indirektan, posredan dokaz,to jest onaj koji dokazuje tačnost jednog tvrđenja pokazivanjem nemogućnosti ili pogrešnosti tvrđenja koje ga odriče.

Reč Apagoga sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. апагоге) лог. посредан доказ; апагогичан доказ индиректан, посредан доказ, тј. онај који доказује тачност једног тврђења показивањем немогућности или погрешности тврђења које га одриче.


Apatrid lice koje nema državljanstva....
Apatit št. kalcijev fosfat s fluorom, veoma rasprostrt, boje sive, ljubiča...
Apatije neosetljivost, utrnu-lost osećanja, ravnodupšost, nemarnost; stanje ...
Apatetičan lažljiv, lažan, prevaran, za-pleten, zamršen, npr. zaključak....
Apasionato kuz. strasno, sa puno osećanja....
Apartheid naziv za doktrinu rasne superiornosti bele u odnosu na crnu rasu koj...
Sve reči na slovo a