Skip to main content

Apanaža značenje

šta znači Apanaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Apanaža (fr. apanage, od latinske reči: apanagium) imanje dato na doživotno uživanje; godišnja plata bližih vladaočevih rođaka (dece, braće); godišnji prihod, obezbeđen prihod.

Reč Apanaža sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. апанаге, нлат. апанагиум) имање дато на доживотно уживање; годишња плата ближих владаочевих рођака (деце, браће); годишњи приход, обезбеђен приход.


Apatrid lice koje nema državljanstva....
Apatit št. kalcijev fosfat s fluorom, veoma rasprostrt, boje sive, ljubiča...
Apatije neosetljivost, utrnu-lost osećanja, ravnodupšost, nemarnost; stanje ...
Apatetičan lažljiv, lažan, prevaran, za-pleten, zamršen, npr. zaključak....
Apasionato kuz. strasno, sa puno osećanja....
Apartheid naziv za doktrinu rasne superiornosti bele u odnosu na crnu rasu koj...
Sve reči na slovo a