Skip to main content

Apanažirati značenje

šta znači Apanažirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Apanažirati (fr. apanager) dati kome imanje na doživotno uživanje; odrediti stalan godišnji prihod.

Reč Apanažirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. апанагер) дати коме имање на доживотно уживање; одредити сталан годишњи приход.


Apatrid lice koje nema državljanstva....
Apatit št. kalcijev fosfat s fluorom, veoma rasprostrt, boje sive, ljubiča...
Apatije neosetljivost, utrnu-lost osećanja, ravnodupšost, nemarnost; stanje ...
Apatetičan lažljiv, lažan, prevaran, za-pleten, zamršen, npr. zaključak....
Apasionato kuz. strasno, sa puno osećanja....
Apartheid naziv za doktrinu rasne superiornosti bele u odnosu na crnu rasu koj...
Sve reči na slovo a