Skip to main content

Apanteza značenje

šta znači Apanteza

Na latinici: Definicija i značenje reči Apanteza (od grčke reči: apantesis) odgovor, odvraćanje, pobijanje.

Reč Apanteza napisana unazad: azetnapA i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. апантесис) одговор, одвраћање, побијање.

Slično: 
Apatrid lice koje nema državljanstva....
Apatit št. kalcijev fosfat s fluorom, veoma rasprostrt, boje sive, ljubiča...
Apatije neosetljivost, utrnu-lost osećanja, ravnodupšost, nemarnost; stanje ...
Apatetičan lažljiv, lažan, prevaran, za-pleten, zamršen, npr. zaključak....
Apasionato kuz. strasno, sa puno osećanja....
Apartheid naziv za doktrinu rasne superiornosti bele u odnosu na crnu rasu koj...
Sve reči na slovo a