Skip to main content

Aparat značenje

šta znači Aparat

Na latinici: Definicija i značenje reči Aparat (latinski apparatus sprema; oruđe) sprava, naprava, stroj; ceo pribor, sva oruđa, pomoćna sredstva i dr. koja su potrebna za neki posao ili neku službu.

Reč Aparat sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. аппаратус спрема; оруђе) справа, направа, строј; цео прибор, сва оруђа, помоћна средства и др. која су потребна за неки посао или неку службу.


Apatrid lice koje nema državljanstva....
Apatit št. kalcijev fosfat s fluorom, veoma rasprostrt, boje sive, ljubiča...
Apatije neosetljivost, utrnu-lost osećanja, ravnodupšost, nemarnost; stanje ...
Apatetičan lažljiv, lažan, prevaran, za-pleten, zamršen, npr. zaključak....
Apasionato kuz. strasno, sa puno osećanja....
Apartheid naziv za doktrinu rasne superiornosti bele u odnosu na crnu rasu koj...
Sve reči na slovo a