Skip to main content

Aparatorij(um) značenje

šta znači Aparatorij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Aparatorij(um) (od latinske reči: apparatorium) odeljenje (ili: orman) za smeštaj oruđa, sprava islično:

Reč Aparatorij(um) sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (нлат. аппараториум) одељење (или: орман) за смештај оруђа, справа и сл.


Apatrid lice koje nema državljanstva....
Apatit št. kalcijev fosfat s fluorom, veoma rasprostrt, boje sive, ljubiča...
Apatije neosetljivost, utrnu-lost osećanja, ravnodupšost, nemarnost; stanje ...
Apatetičan lažljiv, lažan, prevaran, za-pleten, zamršen, npr. zaključak....
Apasionato kuz. strasno, sa puno osećanja....
Apartheid naziv za doktrinu rasne superiornosti bele u odnosu na crnu rasu koj...
Sve reči na slovo a