Skip to main content

Aparatura značenje

šta znači Aparatura

Na latinici: Definicija i značenje reči Aparatura (latinski apparatus) svi aparati jednog tehničkog preduzeća; sva mehanička postrojenja (npr. neke radionice, bioskopa, pozorišta i dr.).

Reč Aparatura sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аппаратус) сви апарати једног техничког предузећа; сва механичка постројења (нпр. неке радионице, биоскопа, позоришта и др.).


Apatrid lice koje nema državljanstva....
Apatit št. kalcijev fosfat s fluorom, veoma rasprostrt, boje sive, ljubiča...
Apatije neosetljivost, utrnu-lost osećanja, ravnodupšost, nemarnost; stanje ...
Apatetičan lažljiv, lažan, prevaran, za-pleten, zamršen, npr. zaključak....
Apasionato kuz. strasno, sa puno osećanja....
Apartheid naziv za doktrinu rasne superiornosti bele u odnosu na crnu rasu koj...
Sve reči na slovo a