Skip to main content

Aparencija značenje

šta znači Aparencija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aparencija (latinski apparentia) privid, privid-nost, izgled, spoljašnjost; verovatnoće;trgovina: spoljašnji izgled neke robe.

Reč Aparencija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аппарентиа) привид, привид-ност, изглед, спољашњост; вероватноће; трг. спољашњи изглед неке робе.


Apatrid lice koje nema državljanstva....
Apatit št. kalcijev fosfat s fluorom, veoma rasprostrt, boje sive, ljubiča...
Apatije neosetljivost, utrnu-lost osećanja, ravnodupšost, nemarnost; stanje ...
Apatetičan lažljiv, lažan, prevaran, za-pleten, zamršen, npr. zaključak....
Apasionato kuz. strasno, sa puno osećanja....
Apartheid naziv za doktrinu rasne superiornosti bele u odnosu na crnu rasu koj...
Sve reči na slovo a