Skip to main content

Aparentan značenje

šta znači Aparentan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aparentan (latinski apparens) vidljiv, vidan; očigledan, očevidan, jasan; prividan (npr. odstojanje, veličina islično:).

Reč Aparentan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аппаренс) видљив, видан; очигледан, очевидан, јасан; привидан (нпр. одстојање, величина и сл.).


Apatrid lice koje nema državljanstva....
Apatit št. kalcijev fosfat s fluorom, veoma rasprostrt, boje sive, ljubiča...
Apatije neosetljivost, utrnu-lost osećanja, ravnodupšost, nemarnost; stanje ...
Apatetičan lažljiv, lažan, prevaran, za-pleten, zamršen, npr. zaključak....
Apasionato kuz. strasno, sa puno osećanja....
Apartheid naziv za doktrinu rasne superiornosti bele u odnosu na crnu rasu koj...
Sve reči na slovo a