Skip to main content

Apartan značenje

šta znači Apartan

Na latinici: Definicija i značenje reči Apartan (fr. apart naročit, jedinstven) naročit, neobičan, nesvakidašnji; pun draži, dražestan.

Reč Apartan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. апарт нарочит, јединствен) нарочит, необичан, несвакидашњи; пун дражи, дражестан.


Apatrid lice koje nema državljanstva....
Apatit št. kalcijev fosfat s fluorom, veoma rasprostrt, boje sive, ljubiča...
Apatije neosetljivost, utrnu-lost osećanja, ravnodupšost, nemarnost; stanje ...
Apatetičan lažljiv, lažan, prevaran, za-pleten, zamršen, npr. zaključak....
Apasionato kuz. strasno, sa puno osećanja....
Apartheid naziv za doktrinu rasne superiornosti bele u odnosu na crnu rasu koj...
Sve reči na slovo a