Skip to main content

Apartman značenje

šta znači Apartman

Na latinici: Definicija i značenje reči Apartman (fr. appartement) stan, soba, odeljenje, stan sa više odeljenja.

Reč Apartman sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. аппартемент) стан, соба, одељење, стан са више одељења.


Apatrid lice koje nema državljanstva....
Apatit št. kalcijev fosfat s fluorom, veoma rasprostrt, boje sive, ljubiča...
Apatije neosetljivost, utrnu-lost osećanja, ravnodupšost, nemarnost; stanje ...
Apatetičan lažljiv, lažan, prevaran, za-pleten, zamršen, npr. zaključak....
Apasionato kuz. strasno, sa puno osećanja....
Apartheid naziv za doktrinu rasne superiornosti bele u odnosu na crnu rasu koj...
Sve reči na slovo a