Skip to main content

Apaš značenje

šta znači Apaš

Na latinici: Definicija i značenje reči Apaš (fr. arasće) velegradski razbojnik, lopov, zločinac, otimač.

Reč Apaš sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. арасће) велеградски разбојник, лопов, злочинац, отимач.


Apatrid lice koje nema državljanstva....
Apatit št. kalcijev fosfat s fluorom, veoma rasprostrt, boje sive, ljubiča...
Apatije neosetljivost, utrnu-lost osećanja, ravnodupšost, nemarnost; stanje ...
Apatetičan lažljiv, lažan, prevaran, za-pleten, zamršen, npr. zaključak....
Apasionato kuz. strasno, sa puno osećanja....
Apartheid naziv za doktrinu rasne superiornosti bele u odnosu na crnu rasu koj...
Sve reči na slovo a