Skip to main content

Apatican značenje

šta znači Apatican

Na latinici: Definicija i značenje reči Apatican (od grčke reči: apathes) neosetljiv, ravnodušan, nemaran, utrnulih osećanja.

Reč Apatican sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. апатхес) неосетљив, равнодушан, немаран, утрнулих осећања.


Apatrid lice koje nema državljanstva....
Apatit št. kalcijev fosfat s fluorom, veoma rasprostrt, boje sive, ljubiča...
Apatije neosetljivost, utrnu-lost osećanja, ravnodupšost, nemarnost; stanje ...
Apatetičan lažljiv, lažan, prevaran, za-pleten, zamršen, npr. zaključak....
Apasionato kuz. strasno, sa puno osećanja....
Apartheid naziv za doktrinu rasne superiornosti bele u odnosu na crnu rasu koj...
Sve reči na slovo a