Skip to main content

Apatican značenje

Šta znači Apatican


Apatican

latinica:

Definicija i značenje reči Apatican (od grčke reči: apathes) neosetljiv, ravnodušan, nemaran, utrnulih osećanja.

Reč Apatican napisana unazad: nacitapa

Apatican se sastoji od 8 slova.

sta je Apatican

Slično:
Apatrid lice koje nema državljanstva....
Apatit št. kalcijev fosfat s fluorom, veoma rasprostrt, boje sive...
Apatije neosetljivost, utrnu-lost osećanja, ravnodupšost, nemarnos...
Apatetičan lažljiv, lažan, prevaran, za-pleten, zamršen, npr. zaključ...
Apasionato kuz. strasno, sa puno osećanja....
Apartheid naziv za doktrinu rasne superiornosti bele u odnosu na crn...
Sve reči na slovo a