Skip to main content

Apedeutičan značenje

šta znači Apedeutičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Apedeutičan (od grčke reči: a-, paideytikos vaspitni; odgojni) neobrazovan, nevaspitan, neškolovan.

Reč Apedeutičan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, паидеyтикос васпитни; одгојни) необразован, неваспитан, нешколован.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a