Skip to main content

Apehema značenje

šta znači Apehema

Na latinici: Definicija i značenje reči Apehema (od grčke reči: ap-echema) odjek;medicina: suprotna pukotina na povređenoj kosti (kontrafi-sura); suprotno dejstvo pada,to jest kada se bol prouzrokovan tim padom oseti na suprotnoj strani.

Reč Apehema sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. ап-ецхема) одјек; мед. супротна пукотина на повређеној кости (контрафи-сура); супротно дејство пада, тј. када се бол проузрокован тим падом осети на супротној страни.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a