Skip to main content

Apeticija značenje

šta znači Apeticija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apeticija (latinski appetitio) težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost.

Reč Apeticija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аппетитио) тежња за чим, тежња, жудња, наклоност.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a