Skip to main content

Apetencija značenje

šta znači Apetencija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apetencija (latinski appetentia) čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim.

Reč Apetencija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аппетентиа) чежња, пожуда, нагон, склоност, тежња за чим.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a