Skip to main content

Apel značenje

šta znači Apel

Na latinici: Definicija i značenje reči Apel (fr. appel) poziv, pozivanje, doziv, znak; prav. žalba višoj vlasti, pozivanje na viši sud; voj. zbor; mač. kratak i oštar udar napred isturenom nogom; poslušnost kod pasa, npr. taj pas nema apela,to jest ne odaziva se na poziv gospodara.

Reč Apel sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (фр. аппел) позив, позивање, дозив, знак; прав. жалба вишој власти, позивање на виши суд; вој. збор; мач. кратак и оштар удар напред истуреном ногом; послушност код паса, нпр. тај пас нема апела, тј. не одазива се на позив господара.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a