Skip to main content

Apelacija značenje

šta znači Apelacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apelacija (latinski appellatio) viši sud (između prvostepenog i hasacionog suda); priziv višem sudu; poznavanje; kazivanje, imenovanje.

Reč Apelacija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аппеллатио) виши суд (између првостепеног и хасационог суда); призив вишем суду; познавање; казивање, именовање.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a