Skip to main content

Apelacio admisibilis značenje

šta znači Apelacio admisibilis

Na latinici: Definicija i značenje reči Apelacio admisibilis (latinski appellatio admissibilis)pravo: dopustljiv i prihvatljiv priziv, priziv koji se može dopustiti i prihvatiti.

Reč Apelacio admisibilis sastoji se od 20 slova.

На Ћирилици: (лат. аппеллатио адмиссибилис) прав. допустљив и прихватљив призив, призив који се може допустити и прихватити.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a