Skip to main content

Apelacio dezerta značenje

šta znači Apelacio dezerta

Na latinici: Definicija i značenje reči Apelacio dezerta (latinski appellatio deserta) prav. prepušten, zadocneo priziv

Reč Apelacio dezerta napisana unazad: atrezed oicalepA i sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (лат. аппеллатио десерта) прав. препуштен, задоцнео призив

Slično: 
Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a