Skip to main content

Apelacio frivola značenje

šta znači Apelacio frivola

Na latinici: Definicija i značenje reči Apelacio frivola (latinski appellatio frivola)pravo: beznačajan i ništavan priziv.

Reč Apelacio frivola sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (лат. аппеллатио фривола) прав. безначајан и ништаван призив.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a