Skip to main content

Apelacio inadmisibilis značenje

šta znači Apelacio inadmisibilis

Na latinici: Definicija i značenje reči Apelacio inadmisibilis (latinski appellatio inadmissibilis)pravo: nedopustljiv priziv, neprihvatljiv priziv.

Reč Apelacio inadmisibilis sastoji se od 22 slova.

На Ћирилици: (лат. аппеллатио инадмиссибилис) прав. недопустљив призив, неприхватљив призив.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a