Skip to main content

Apelacio temerarija značenje

šta znači Apelacio temerarija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apelacio temerarija (latinski appellatio temera-ria) prav. neosnovan priziv, nepromišljen priziv.

Reč Apelacio temerarija sastoji se od 19 slova.

На Ћирилици: (лат. аппеллатио темера-риа) прав. неоснован призив, непромишљен призив.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a