Skip to main content

Apelat značenje

šta znači Apelat

Na latinici: Definicija i značenje reči Apelat (latinski appellatus)pravo: lice protiv koga ili presuda nižeg suda protiv koje apelant podnosi priziv višem sudu.

Reč Apelat sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. аппеллатус) прав. лице против кога или пресуда нижег суда против које апелант подноси призив вишем суду.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a