Skip to main content

Apelativan značenje

šta znači Apelativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Apelativan (latinski appellativus)gramatika: koji označava zajedničko ime, rod, vrstu.

Reč Apelativan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аппеллативус) грам. који означава заједничко име, род, врсту.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a