Skip to main content

Apelatorija značenje

šta znači Apelatorija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apelatorija (latinski appelare) viši, prizivni sud za crkvene sporove.

Reč Apelatorija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. аппеларе) виши, призивни суд за црквене спорове.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a