Skip to main content

Apendiks značenje

šta znači Apendiks

Na latinici: Definicija i značenje reči Apendiks (latinski appendix) dodatak, dopuna, prilog knjizi ili delu; alatinski izdužen produžetak sa površine nekog organa, naročito: crvoliki produžetak na donjem delu slepog creva, crvuljak.

Reč Apendiks sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. аппендиx) додатак, допуна, прилог књизи или делу; алат. издужен продужетак са површине неког органа, нарочито: црволики продужетак на доњем делу слепог црева, црвуљак.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a