Skip to main content

Apendikularije značenje

šta znači Apendikularije

Na latinici: Definicija i značenje reči Apendikularije (latinski appendicula mali pri-vezak) pl.zoologija: mali prozirni morski pla-štaši sa repom za veslanje.

Reč Apendikularije sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. аппендицула мали при-везак) пл. зоол. мали прозирни морски пла-шташи са репом за веслање.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a