Skip to main content

Apepsija značenje

šta znači Apepsija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apepsija (od grčke reči: a- ne, bez, pepsis probava, varenje)medicina: loša probava, slabo varenje u organizam unete hrane.

Reč Apepsija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а- не, без, пепсис пробава, варење) мед. лоша пробава, слабо варење у организам унете хране.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a