Skip to main content

Aperantologija značenje

šta znači Aperantologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Aperantologija (od grčke reči: aperantologia) preterana brbljivost, bujica praznih reči.

Reč Aperantologija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. аперантологиа) претерана брбљивост, бујица празних речи.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a