Skip to main content

Apercepcija značenje

šta znači Apercepcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Apercepcija (latinski ad-perceptio) fil. za-pažanje, shvatanje, jasno shvatanje predmeta pomoću akata pažnje, odnosno mi-šljenja; oni akti parenje, odnosno mišljenja, pomoću kojih se jedan predmet shvata, saznaje i tumači; po Vuntu: prvo akt ili proces kojim se psihički sadržaji dovode do jasnog shvatanja, drugo, načelo na kojem počivaju druge, više veze duševnog života, a ne one koje počivaju na asocijacijama.

Reč Apercepcija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. ад-перцептио) фил. за-пажање, схватање, јасно схватање предмета помоћу аката пажње, односно ми-шљења; они акти парење, односно мишљења, помоћу којих се један предмет схвата, сазнаје и тумачи; по Вунту: прво акт или процес којим се психички садржаји доводе до јасног схватања, друго, начело на којем почивају друге, више везе душевног живота, а не оне које почивају на асоцијацијама.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a