Skip to main content

Aperiodičan značenje

šta znači Aperiodičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Aperiodičan (od grčke reči: a-, perfodos)fizika: slobodan od njihanja, koji se ne klati oko svoga ravnotežnog položaja.

Reč Aperiodičan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, перфодос) физ. слободан од њихања, који се не клати око свога равнотежног положаја.


Apeterzija med. pranje, ispiranje, čišćenje ....
Apehema odjek; med. suprotna pukotina na povređenoj kosti ; suprotno dejstv...
Apeticija težnja za čim, težnja, žudnja, naklonost....
Apetitlih ukusan, tečan, sladak, primamljiv, koji izaziva želju za jelom, da ...
Apetitivan željan, požu-dan, pohotan....
Apetencija čežnja, požuda, nagon, sklonost, težnja za čim....
Sve reči na slovo a